Statement & SOCiale sculptuur


Performance is waarschijnlijk een van de kunstvormen die het gevoeligst zijn aan de rol die sociale interacties spelen én die ze ook voornamelijk als lichamelijke ervaringen interpreteren. Bovendien vormt het lichaam, en zijn specifieke functie binnen het medium performance, hét domein waarin het sociale tot leven komt en op een heel viscerale manier aanwezig is.. Performances en installaties kunnen worden gezien als poëtische composities die het leven transformeren in vreemde acties en levende beelden. Het gaat niet om het presenteren van antwoorden of concrete uitspraken voor sociale en politieke onderwerpen, maar eerder om een aanbod dat de toeschouwer ertoe aanzet om zijn eigen interpretaties of associaties te vinden. Centraal in mijn werk staat een ontmoeting en uitwisseling tussen mensen: een mogelijkheid om alternatieve en gedurfde denkprocessen te initiëren.

Korte inleiding over de term Social Sculpture (Social Sculptuur): 

Social sculpture is een uitdrukking om een uitgebreid concept van kunst te beschrijven dat werd bepleit door de Duitse conceptuele kunstenaar Joseph Beuys (1921-1986), in de jaren zeventig van de vorige eeuw . Beuys heeft de term 'sociale sculptuur' gecreëerd om zijn begrip van het potentieel van kunst om de samenleving te transformeren, te belichamen. Als een kunstwerk omvat een sociale sculptuur menselijke activiteit die ernaar streeft de samenleving of de omgeving te structureren en vorm te geven. Het centrale idee van een sociale beeldhouwer is een persoon / kunstenaar die met behulp van taal, gedachten, acties en objecten structuren in de samenleving creëert. Social Sculpture draaide rond vier hoofdassen:

lichaamsbewustzijn - ruimtelijk bewustzijn - creativiteit - samenwerking

De positie van het lichaam in de omgeving / locatie. Het concept concentreert zich op de relaties tussen de lichamen met elkaar, beweging, objecten en de omringende ruimte / omgeving. Deelnemers zijn betrokken bij fysieke bewegingen en acties, veranderende rollen, besluitvorming, uitwisseling van ideeën en het ondervragen van performativiteit. Sculpturale en textielmaterialen worden gebruikt als werkinstrumenten.

Twee van mijn  projecten die uitsluitend op het concept van Sociale Sculptuur opgebouwt zijn 

Unfolding-Unwrapped (uitvouwen – onverpakt)

participatieve performance en workshop gebaseerd op de concepten en principes van Social Sculpture

Hier & Jetzt (hier & nu) 

Een interdisciplinair project gericht en op maat gemaakt voor leerlingen en kinderen. Het is ook gebaseerd op de concepten van sociale sculptuur