PERFORMANCE - SOLO


isolated 

Omgaan met de onderwerpen afstand nemen, isolement, lichaam en omgeving. De sociale, stedelijke en natuuromgevingen die we creëren of waarin we leven. Sociale afstand nemen heeft een breed scala en het was er altijd. In de context van de Coronacrisis werd de mensheid er zich echter meer bewust van