Performance - sociale Skulptuur - Workshops - lezingen


Naast mijn werk in de disciplines beeldende kunst, video en installatie zijn de afgelopen jaren veel projecten en werken ontstaan op het gebied van sociale sculptuur, performance, workshops, schoolprojecten, lezingen en gemeenschapsprojecten. In mijn werk en projecten op basis van Social Sculpture-concepten zijn de grenzen vaak vloeiend, bijvoorbeeld tussen performance, video, workshops of collaboratief werk. Maar vooral de laatste jaren zijn veel projecten en performance werk meer en meer hybride en interdisciplinair geworden. Elementen van dans, muziek, geluid, theater worden toegevoegd en spelen een belangrijke rol binnen mijn werk. Aan de andere kant hebben verschillende hier gepresenteerde projecten een sterkere betrokkenheid bij onderwijs, sociale en politieke kwesties en een mindere benadering van puur artistieke aspecten.

With thanks to Stroom The Hague, NL, 2022