PERFORMANCE - Sociale Sculptuur - Workshops - Lezingen


Naast mijn werk op het gebied van beeldende kunst, video en installatie zijn in de afgelopen jaren, veel projecten en werkzaamheden op het gebied van Sociale sculptuur, performance, workshops, schoolprojecten, lezingen en gemeenschapsprojecten ontstanden. In mijn werk en projecten die op Social Sculpture-concepten gebaseeren, zijn de grenzen vaak vloeiend, bijvoorbeeld tussen performance, video, workshops of samenwerkingswerk. Daarom hebben die hier gepresenteerde werken en projecten een  grote betrokkenheid  met onderwijs, sociale en politieke kwesties en minder naar puur artistieke aspecten.

Met dank aan Stroom Den Haag, NL